Concediul medical în Republica Moldova12

Concediul medical în Republica Moldova

Fie că am avut o simplă răceală sau ne-am fracturat glezna, majoritatea dintre noi, am fost nevoiţi, măcar o singură dată, să luăm câteva zile de concediu medical. Deşi la prima vedere pare un lucru destul de simplu, procedura de acordare/prelungire a concediului medical, de plată a acestuia, este una migăloasă (aşa, cel puţin, o percep eu). De multe ori, regreţi faptul că eşti în concediu — în loc să stai acasă şi să te tratezi, trebuie să baţi drumurile pe la medici.

Însă, sunt cazuri când concediul medical este inevitabil. De asta, e bine să cunoaşteţi toate detaliile ce se referă la procedura de obţinere a concediului medical. Maxim Munteanu, jurisconsult, ne-a acordat un interviu la acest subiect.

Conform legislaţiei Republicii Moldova, care este numărul limită al zilelor anuale pentru concediul medical?

Pe durata unui an calendaristic, angajatul care suferă de o boală sau o traumă poate primi până la 210 zile de concediu, femeile însărcinate primesc concediu medical pe toată perioada sarcinii. Numărul zilelor de aflare în concediu medical este stabilit exclusiv de către medici.

Totuşi, în cazul în care o persoană este bolnavă prea mult timp, acesteia i se va acorda un anumit grad de dezabilitate (invaliditate), iar angajatorul ulterior va avea dreptul să concedieze această persoană. Medicul de familie are dreptul să elibereze de unul singur certificat pentru o perioadă de la 3 la 6 zile calendaristice, iar în caz de boli infecţioase simultan pentru o perioadă de până la 5 zile calendaristice. După 6 zile calendaristice, certificatul poate fi prelungit numai prin decizia Consiliului Medical Consultativ, pe o perioadă de până la 10 zile calendaristice, cu durata totală de până la 30 de zile. Peste 30 de zile calendaristice, certificatul poate fi prelungit cu respectarea cerinţelor menţionate şi numai prin decizia Consiliului Medical Consultativ al instituţiei medico-sanitare.

Totodată, certificatul pentru caz de boală sau traumă (inclusiv traumatismul habitual) se eliberează bolnavului pe toată perioada tratamentului, până la restabilirea capacităţii de muncă, însă cel mult pentru 180 de zile pe parcursul unui an calendaristic. După expirarea a 120 de zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, bolnavul este trimis la Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii, pentru aprecierea gradului de pierdere a capacităţii de muncă, dacă există datele necesare şi pentru obţinerea deciziei privind prelungirea certificatului sau reluarea activităţii de muncă.

În cazul în care nu am solicitat concediu medical, aceste zile se adaugă la concediul anual sau le putem folosi în următorul an?

Nu, concediul medical nu face parte din perioadele determinate de odihnă stabilite prin Codul Muncii, care pot fi transferate pentru o altă dată. Aceste prevederi se referă doar la concediile ordinare sau zilele de odihnă şi de sărbătoare.

Când o femeie gravidă poate beneficia de concediu medical postnatal?

Certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează o singură dată, începând cu a 30-a săptămână de gestaţie, prin decizia Consiliului Medical Consultativ, pe o durată de 126 zile calendaristice şi include concediul prenatal, cu o durată de 70 de zile calendaristice şi concediul postnatal, cu o durată de 56 zile calendaristice. În cazul naşterilor complicate ori a naşterii a doi sau mai mulţi copii, durata concediului este de 140 de zile calendaristice. Începând cu 1 aprilie, anul curent, în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, îndemnizaţia de maternitate se acordă pe o perioadă majorată cu 42 de zile calendaristice pentru concediul prenatal (112 zile) şi cu 14 zile calendaristice pentru concediul postnatal (70 de zile).

În cazul in care s-a îmbolnavit un copil, mama poate invoca acest motiv pentru a solicita concediu?

În cazul tratamentului în condiţii de ambulator, certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani şi pentru îngrijirea copilului cu handicap până la 16 ani cu afecţiuni intercurente se eliberează mamei sau tatălui pe o durată ce nu depăşeşte 14 zile calendaristice Dacă copilul bolnav necesită îngrijire după încheierea certificatului, pentru perioada ce depăşeşte durata certificatului, prin intermediul Consiliului Medical Consultativ, se eliberează un certificat de forma stabilită, care confirmă necesitatea îngrijirii copilului bolnav. Deci pentru a nu avea probleme la locul de muncă, mama trebuie să prezinte angajatorului un certificat medical.

Dacă lucrăm prin cumul, cărui angajator trebuie să prezentăm certificatul medical?

Certificatul medical se prezintă, de obicei, la locul de muncă de bază, însă angajatul poate solicita medicului să-i elibereze şi copii ale certificatului pentru a fi prezentate la toate locurile de muncă.

Cum se calculează plata pentru concediul medical?

Mărimea lunară a îndemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte în funcţie de durata stagiului de cotizare, adică:

 • 60% din baza de calcul — în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;
 • 70% din baza de calcul — în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;
 • 90% din baza de calcul — în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Îndemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de cancer de orice tip este de 100% din baza de calcul.

Baza de calcul o constituie venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii eliberării certificatului medical, venit din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale.

Este adevărat că salariul al 13-a și unele premii se achită în dependentă de concediu medical?

Nu, nu este adevărat. Îndemnizaţiile pentru incapacitate de muncă nu se includ în fondul de retribuţie a muncii într-o întreprindere. În acelaşi timp, în Codul Muncii nu este prevăzută noţiunea de "cel de-al 13-lea salariu", respectiv toate formele de remunerare suplimentară a angajatului sunt calificate ca şi premiu. Modalitatea de premiere a salariaţilor este stabilită exclusiv de angajator, în baza propriilor criterii de performanţă.

Sursa: Familia.md
Îmi place

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Comentariul dvs.

Dacă tema abordată v-a trezit interes, puteți să, lăsați un comentariu

Toate comentariile

Comentarii 61

Sortare
 • Nou
 • Anterior
 • 17 iul. 2014 10:59 #1 lencik surucean

  este adevarat ca nu se achita concediul medical daca nu ai un an lucrat?

  Răspundeți
 • 18 iul. 2014 15:56 #2 Ina Cojocaru

  Depinde de politica institutiei la care sunteti angajata si de cat de grava este cauza concediului. Personal, mi-a fost achitat concediul medical chiar daca nu am lucrat un an

  Răspundeți
 • 22 aug. 2014 00:16 #3 KINGMOLD KINGMOLD

  salut mama mia lucriaza soramedicala in sat si are mai mult de 20 ani de lucru ,se simte rau are probleme de sanatate ce trebuie sa faca !!!!!!!!!!!11

  Răspundeți
 • 04 sep. 2014 16:21 #4 Grigore Popa

  #1 lencik surucean, Articolul 6. Condiţiile de acordare a prestaţiilor de asigurări sociale (1) Asiguraţii au dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani. (2) Asiguraţii care au un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului în cazul riscului asigurat creşterea copilului. (3) Asiguraţii care desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, inclusiv cei care muncesc la lucrări sezoniere, beneficiază de dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă au stagiul de cotizare specificat la alin.(1) sau (2) ori de cel puţin 12 luni, realizat în ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului asigurat. __________ Legile Republicii Moldova 289/22.07.2004 Lege privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale //Monitorul Oficial 168-170/773, 10.09.2004

  Răspundeți
 • 10 oct. 2014 16:28 #5 wwwwe

  Fiind in concediu, copilul sa inbolnavit, medicul de familie mi-a eliberat certificat medical, dupa ce am iesti la serviciu l-am prezentat, mi-au spus ca nu mi se va achita. Este corect asa. Multumesc

  Răspundeți
 • 21 ian. 2015 12:07 #6 Марина Ивашку(Кожухарь)

  добрый день, у меня на работе возникла такая ситуация: находясь в отпуске по уходу за ребенком я вышла на работу на неполный рабочий день с работой на дому. Ребенок заболел и я находилась с ним в больнице, соответственно в больнице мне выдали больничный лист. Я принесла его на работу, мне все оплатили как положено. Но на днях у нас была проверка с Соц. фонда,и все мои больничные анулировали.Основание- не имею права получать больничный в период пока получаю пособие по уходу за ребенком. Как это взаимосвязанно? Принести законное основание отсутствия на рабочем месте я обязана, дабы не было проблем с работодателем! Все необходимые налоги мной оплачиваются, несмотря на то ,что я получаю и пособие. Справедливо ли было снятие моих больничных, и на основании какого закона? За ранее благодарю!!

  Răspundeți
 • 02 feb. 2015 17:12 #7 ★ Кристина ★

  После написания заявления об уходе, заставили отрабатывать 14 календарных дней. Если в этот период мне открыли больничный, нужно ли мне отрабатывать дни после него?

  Răspundeți
 • 05 feb. 2015 22:19 #8 Каролина Едловская

  если работаю всего 9 месяцев, больничный лист оплачивается?

  Răspundeți
 • 18 feb. 2015 20:05 #9 Jana Botnari

  Daca sunt insarcinata cu tripleti ,cite concedii medicale am dreptul sa-mi iau pina la concediul de maternitate?

  Răspundeți
 • 28 apr. 2015 11:01 #10 Grigore Popa

  #9 Jana Botnari, de cîte ori e necesar, însă: Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, se stabileşte: a) pentru o perioadă de cel mult 180 zile calendaristice în cursul unui an calendaristic, calculată cu începere din prima zi de concediu medical. În cazul prelungirii concediului medical peste 180 zile calendaristice, cu cel mult 30 zile calendaristice, în temeiul avizului Consiliului, indemnizaţia se acordă pentru întreaga perioadă de concediu medical prelungit;

  Răspundeți
 • 28 apr. 2015 11:02 #11 Grigore Popa

  #8 Каролина Едловская, да, оплачивается

  Răspundeți
 • 28 apr. 2015 11:03 #12 Grigore Popa

  #7 ★ Кристина ★, нет, не надо

  Răspundeți
 • 28 apr. 2015 11:07 #13 Grigore Popa

  #6 Марина Ивашку(Кожухарь), ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Положения об условиях назначения, порядке исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности [Наименование изменено Пост.Прав. N 544 от 08.07.2014, в силу 18.07.2014] N 108 от 03.02.2005 п.31. В случае заболевания ребенка в возрасте до 3 лет в период, когда лицо, которое ухаживает (воспитывает), восстанавливается на работе на условиях неполного рабочего времени, пособие по уходу за этим больным ребенком не назначается, независимо от того, кто осуществляет уход за ребенком.

  Răspundeți
 • 28 apr. 2015 11:08 #14 Grigore Popa

  #5 wwwwe, Da, este corect

  Răspundeți
 • 01 mai. 2015 21:31 #15 Grigore Popa

  #1 lencik surucean, Nu, este adevarat. Trebuie sa aveți lucrați cel puțin 9 luni in ultimele 24 luni

  Răspundeți
 • 20 mai. 2015 23:58 #16 primac dima

  dupa ce staj de muncaca poti primi concediu medical

  Răspundeți
 • 15 iun. 2015 16:06 #17 Tatiana Soitu(Iacob)

  Tatiana. Suneti-mi va rog citi ani (platiti de catre stat si neplatiti) se permite dupa lege sa stai cu copilul acasa dupa nastrea lui fara a pierde locul de munca?

  Răspundeți
 • 16 iun. 2015 13:59 #18 Alina Pavlovici

  Buna ziua! Vreau sa va aresez o intrebare la care rog mult sa - mi oferiti un raspuns corect! Fetita mea de 4 ani si -a fracturat piciorul si afost gipsata. A fost deschis certificatul medical de pe data de 01.06.2015. Insa mi s -a zis la policlonica ca mai mult de 30 zile calendaristice nu - mi vor oferi concediu medical.Eu cunosc ca in legea 289 din 22.07.2004, art. 20. alin. (2) si in Hotarirea de Guvern nr.108 din 03.02.2005 art.26, este specificat ca in caz de gips mamei i se prelungeste concediul medical cit este nevoie. Sper cit mai curind sa ma informati asupra subiectului respectiv. Ms anticipat!

  Răspundeți
 • 16 iun. 2015 14:07 #19 Alina Pavlovici

  #17 Tatiana Soitu(Iacob), Conform legislatiei in vigoare cunosc ca trei ani se ofera concediu de maternitate partial platit si inca trei ani adica pina copilul implineste 6 ani este concediul suplimentar neplatit.Deci pina la 6 ani vi se pastreaza locul de munca si anii respectivi se includ in vechimea de munca.

  Răspundeți
 • 07 iul. 2015 18:41 #20 ღ ςลωล น ңลłลωล ღ

  скажите пожалуйста, а могут ли отказать в выплате декретных на имя мужа, если у жены за последние 9 месяцев был зарегистрирован один официальный рабочий день в организации Promo Lex в качестве краткосрочного наблюдателя на парламентских выборах 2014. И что в этом случае можно сделать??

  Răspundeți
 • 07 iul. 2015 23:04 #21 Grigore Popa

  #16 primac dima, 3 ani de stagiu total sau cel puțin 9 luni în ultimele 24 luni

  Răspundeți
Alte 20 comentarii

Parteneri noi

Cele mai interesante

Teme populare a rubricii «Sănătatea copilului»

Articole populare a rubricii «Sănătatea copilului»