Șah și Dame 0

"Federaţia de Şah a Repulicii Moldova" este o structură sportivă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit.

Scopul federației:

  • unirea tuturor eforturilor structurilor sportive care practică șahul, contribuie la dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor de propagare a genului dat de sport în Moldova;
  • dezvoltarea şi promovarea şahului pe plan local, naţional şi afirmării în plan internaţional, sub toate formele sale de manifestare la cele trei ramuri sportive: şah practic, şah prin corespondenţă şi compoziţie şahistă;
  • crearea condiţiilor pentru pregătirea sportivilor de înaltă performanță în acest domeniu;
  • organizarea competiţiilor sportive şi campionatelor naţionale, practicării şahului pe întreg cuprinsul ţării ca element sportiv, ştiinţific creator, educaţional, cultural şi artistic;
  • participarea la campionatele şi cupele internaţionale precum și întăririi şcolii naţionale de şah, capacităţii ei de concurenţă pe arena sportivă mondială şi europeană
  • atragerea unui număr cît mai mare de cetăţeni în practicarea acestui sport şi propagarea unui mod sănătos de viaţă;
  • conectarea activă a şahului la sistemul naţional de educaţie a personalităţii multilateral şi armonios dezvoltate, în spiritul democraţiei, egalităţii şi dreptăţii, corectitudinii şi toleranţei, respectării regulilor stabilite, fără tratament discriminatoriu din raţiuni naţionale, politice, rasiale, sociale sau religioase;
  • stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale naționale și internaţionale în domeniu;
  • elaborarea şi aplicarea strategiei şi programelor de activitate în concordanță cu strategia generală aprobată de autoritatea administrativă centrală;
  • aprobarea unor norme tehnicometodice de organizare şi a altor reglementări specifice domeniuluilor de competenţă;

Vîrsta: Se înscriu copiii de la 7-10 ani.

Informație de contact

or. Chișinău
str. Sciusev, 111

Tel.: 022 23-76-72, 022 23-48-95

chessfederation.md@gmail.com

www.sahmoldova.md

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Opinii

Opinia dvs.

Dacă aveți ceva de raportat despre companie, puteți să lăsați un comentariu