Engleza, franceza, germana, spaniola, italiana, rusa și româna — pentru elevi și liceeni3

Dacă acum două secole învățarea unei limbi străine, în special a limbii franceze, era o chestiune de "bon-ton", fiind un semn al educației alese, actualmente aceasta este o necesitate. Persoanele care cunosc o limbă străină, mai ales limba engleză, sunt avantajate în fața celor care nu posedă asemenea abilități — își găsesc cu ușurință un job bine plătit, nu întâmpină dificultăți atunci când călătoresc în străinătate, exploarează cu ușurință o cultură străină.

În școlile din Republica Moldova, copiii încep să învețe o limbă străină din clasa a doua. Iar la absolvirea liceului, competențele lingvistice le sunt evaluate în cadrul examenului de bacalaureat. Pentru a susține testul cu succes, dar și pentru a obține abilități de comunicare fluentă, mulți elevi aleg să studieze suplimentar limba străină.

Unul dintre centrele pentru care optează este "Oratorica". Aici copii descoperă un mediu agreabil pentru studii, programe didactice noi, profesori calificați. În cadrul lecțiilor, discipolii se simt degajați, iar profesorii reușesc să le capteze la maxim interesul și atenția. Cum reușesc s-o facă? Anume despre aceasta am discutat cu Natalia Blanari, managerul centrului de limbi europene "Oratorica".

După ce concept este construit cursul de limbi străine pentru copii oferit de centrul "Oratorica"?

Cursul de limbi moderne pentru copiii reprezintă mândria noastră. La elaborarea programei pentru copii, am gândit cu minuțiozitate fiecare detaliu — manuale, metode de predare, orar, profesori, etc. Mai mult decât atât, am fost la Târgul de carte din București, apoi la cel mai mare târg de carte din lume — Book Faire, organizat în Frankfurt. De acolo am selectat manuale cu adevărat valoroase. Respectiv, pe cele mai bune le-am procurat pentru centrul nostru.

Am decis să lansăm un curs pentru copii de la 10 ani, pentru că la această vârstă ei deja știu să scrie, să-și exprime emoțiile și gândurile. Deoarece, cursul este destinat copiilor și adolescenților, grupele se formează în funcție de vârsta elevilor: 10-12 ani și 13-16 ani.

Cursul este structurat pe nivele, iar un nivel durează trei luni. Fiecare nivel presupune: gramatică, citire, comunicare și audiere. Structura fiecărui curs este similară, însă complexitatea acestora crește cu fiecare nivel. De exemplu, după finisarea primului nivel, elevii noștri sunt capabili să vorbească despre sine, despre familia lor, despre mediul înconjurător.

Cursurile noastre se desfășoară și vara. Aceasta pentru că mulți dintre copii, pe parcursul anului de studii au un program destul de încărcat, sunt implicați în variate activități. Și atunci, mulți dintre ei aleg să studieze limba străină vara. Noi le oferim o asemenea posibilitate.

Lecțiile diferă de cele de la școală?

Bineînțeles. În primul rând, ritmul este mult mai alert. Dacă la școală ei asimiliează materia într-un an de învățământ, la noi ei obțin aceste cunoștințe pe parcursul unui singur nivel, adică în doar trei luni.

Totodată, în cadrul orelor elevii nu stau în bănci așa cum la școală, iar numărul copiilor în clasă este mult mai mic.

Copiii au teme pentru acasă?

Da, însă volumul acestora depinde de sarcinile pe care au reușit să le efectueze în cadrul orelor. Dacă nu au reușit să facă toate exercițiile preconizate, atunci le efectuează acasă. De regulă nu este un volum mare, dar atât copiii, cât și părinții trebuie să înțeleagă că pentru a studia o limbă străină este necesar să lucreze și acasă, de sine stătător. În cadrul lecțiilor, li se oferă informația de bază, dar aceasta trebuie asimilată. Astfel, atunci când elevii acasă repetă ceea ce au învățat la lecții, obțin rezultate excelente.

Natalia, nu pot să nu remarc entuziasmul din ochii copiilor pe care i-am întâlnit în sălile de clasă. Ce metode de predare utilizează profesorii, încât reușesc să trezească la copii un asemenea interes?

Într-adevăr, copiii vin la noi cu drag, ei nu lipsesc de la ore, iar dacă se mai întâmplă, atunci își fac mari griji. Acest entuziasm al copiilor probabil se datoreză faptului că profesorii noștri sunt mereu deschiși să-i ajute, utilizează metode atractive de predare. Însăși conceptul acestui curs este creat astfel, încât să ofere copiilor posibilitatea de a învăța limba străină distractiv, intercativ și, în același timp, eficient. În cadrul orelor, sunt utilizate diverse materiale audio și video, jocuri, se lucrează în echipă, în perechi etc. Adică, copiii sunt mereu provocați să învețe.

Un elev care va parcurge la "Oratorica" toate nivelele de studiere a limbii străine, va fi în totalitate pregătit să susțintă testul la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat?

Poți să cunoști o limbă străină sau o materie foarte bine, dar este cu totul altceva să te pregătești pentru un examen la această disciplină. "Oratorica" propune cursuri speciale de pregătire pentru BAC la limbile: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, română și rusă.

Cursul de pergătire pentru bacalaureat nu este nou pentru centrul nostru, noi deja am pregătit o generație și rezultatele acestora s-au dovedit a fi foarte bune. Cursul durează trei luni și diferă de celelalte cursuri pe care le organizăm.

Dat fiind faptul că bacalaureatul este un examen scris, acest curs de pregătire presupune: studierea aprofundată a gramaticii, lucru cu texte și exerciții în baza textelor, elaborarea eseelor. Pentru eseu este oferit cel mai mare punctaj, de aceea profesorul cursului respectiv învață elevii tehnica corectă de a scrie un eseu. Liceenii sunt învățați să distribuie corect timpul, astfel încât să reușească să îndeplinească toți itemii propuși pentru proba de la limba străină.

Este un curs foarte util pentru toți cei care doresc să obțină la limba străină nota maximă, chiar și pentru cei care au urmat la noi toate nivelele și cunosc la perfecție limba.

Organizați și evaluări de probă?

Da, pentru a vedea rezultatele discipolilor noștri, nivelul de pregătire al acestora, organizăm testări. Aceasta este util și pentru elevi, astfel ei pot urmări cât de mult au crescut la cursurile noastre. Elevii susțin trei teste, dintre care unul final. Nu li se acordă note, ci un anumit punctaj.

La cursul de pregătire pentru BAC, testele sunt elaborate exact așa cum la examenul propriu zis, doar condițiile de desfășurare a evaluării diferă. De fiecare dată repet, cei care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat, trebuie să înțeleagă că nu e suficient doar să cunoască limba străină, ci trebuie să fie pregătiți pentru a aplica aceste cunoștințe în practică.

Pe 20 martie curent, a fost aprobată o metodologie prin care toți candidații care dețin certificate internaționale de cunoaștere a limbilor străine, sunt eliberați de la examenul de bacalaureat la limba străină. Nu ar fi mai simplu să susțină un asemenea examen?

Sunt de părerea că este mult mai dificil să susții un examen de recunoaștere internațională la limba străină, decât proba de la bacalaureat. Spre exemplu, în cadrul examenului TOEFL se testează patru elemente — reading, listening, speaking și writing, iar rezultatele pe care le obții la fiecare etapă crează punctajul final, de aceea este necesar să ai o bună pregătire pentru fiecare etapă în parte. Pe când proba de la bacalaureat este scrisă și presupune rezolvarea a trei subiecte: text și interpretări de text, gramatică, eseu. Respectiv, recomand să susțină examenul TOEFL doar acele persoane care realmente au nevoie de acest certificat de recunoaștere internațională — persoanele care intenționează să plece la studii în străinătate.

Spuneați că cursul de pregătire pentru bacalaureat durează trei luni. Este suficient?

Depinde de cunoștințele pe care le posedă elevul. Noi recomandăm candidaților care au de susținut proba de bacalaureat la limba străină să vină la noi toamna, mai ales dacă nu sunt încrezuți în cunoștințele pe care le au. Ei pot veni pur și simplu să-și testeze nivelul de cunoștințe și, în funcție de rezultatele testării, singuri vor decide dacă au sau nu nevoie de acest curs. Dacă persoana este la nivelul elementary, le recomandăm mai întâi să urmeze un curs de engleză generală. Dar dacă demonstrează un nivel de cunoștințe destul de bun și au doar anumite lacune cât privește proba de la bacalaureat, atunci acele trei luni de pregătire vor fi suficiente, iar șansele de a lua nota maximă vor crește considerabil.

Natalia, cum asigurați calitatea cursurilor propuse?

Calitatea unui curs de limbi străine depinde foarte mult de profesionalismul cadrelor didactice, de atașamentul lor față de curs. La "Oratorica" profesorii sunt foarte bine pregătiți.

În plus, noi mereu discutăm cu studenții noștri, le ascultăm sugestiile și opiniile, și ținem cont de acestea. Discipolii noștri nu se opresc la un curs, iar această continuitate este cel mai puternic argument al calității unor cursuri.

Sursa: Familia.md
Îmi place

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Produse și servicii la tema

Vezi harta
  • Oratorica Centru de limbi europene

    or. Chișinău, str. Dacia, 23, et.5, of. 501
    +373 (22) 89-69-59

Comentariul dvs.

Dacă tema abordată v-a trezit interes, puteți să, lăsați un comentariu

Parteneri noi

Cele mai interesante

Teme populare a rubricii «Mai mari de 7 ani»

Articole populare a rubricii «Mai mari de 7 ani»