Casa Comunicării Moderne 3

Cursuri Limba Engleză pentru adolescenti

Cursuri Limba Engleză pentru adolescenti

Ce beneficiu va aduce cursul de limba Engleză copilului Dumneavoastră?

Permite utilizarea limbii Engleze în diferite situații.

Dezvolă abilitățile de comunicare.

Descoperă capacități creative.

Stimulează încrederea în sine, îndependența și inițiativa

Pregăteşte pentru trecerea cu succes a examenelor de absolvire (BAC), examenelor internaționale TOEFL, IELTS.

Pregătește pentru studii peste hotare.

Cursul de limba Engleză este complex.Copiii studiază structura de bază a limbii-gramatica,își îmbogățesc vocabularul englez-cuvinte și expresii idiomatice, cunosc cultura, obiceiurile și tradițiile țărilor vorbitoare de limba engleză.

Noi înțelegem cît e de greu de a motiva copilul să studieze Engleza înafara orelor de liceu.Cuvintele "trebuie" și "e util" nu le provoacă interes și entuziasm.

Prin urmare toți profesorii noștri folosesc materiale didactice și multimedia moderne suplimentare. Anual au loc concursuri creative sub forma de proiecte tematice, spectacole,etc.

La cursurile de Engleză de la un nivel la altul, adolescenții acumulează noi cunoștinte, îmbunătățesc abilitățile de comunicare, dezvoltă aptitudini precum: gîndirea creativă, independența, erudiția, capacitatea de a rezolva probleme și de a a-și expune propria opinie.

Noi tindem spre succesul elevilor noștri și contribuim la acest fapt.

Durata nivelului: 144 ore academice, 72 lecții, septembrie-mai.
Regimul studiilor: 2 ori pe saptamina cîte 90 de minute.
Formarea grupelor: se formează din septembrie și se completează în continuă.

De ce adolescenților le place să învețe limba engleză la cursurile noastre?

Toți părinții își dau bine seama, că copiii lor trebuie să învețe engleza pentru muncă, carieră, comunicare și călătorii. Dar cum îi poți motiva?

A motiva un adolescent este puțin dificil.La început părinții trebuie să le explice necesitatea studierii limbii engleze. Pentru aceasta trebuie sa fie pregătiți. Motivele trebuie să fie convingătoare și specifice. Accentuați succesele obținute a rudelor și prietenilor care au studiat limba engleză. Povestiți-le despre perspectivele pe care le pot avea dacă vor cunoaște limba engleză.

Experiența de bază este școala sau liceul, unde ei petrec cel mai mult timp. De multe ori auzim că copiii se plictisesc la ore, sunt obosiți de manuale și teme pentru acasă, și de cele mai multe ori nu sunt apreciați de profesori.

În prezent sistemul educațional a suferit schimbări semnificative. Procesul de studii a devenit mai modern. Cursurile noastre de limba engleză reprezintă o forma de predare calitativă a limbii engleze.

Noi sîntem conștienți că zi de zi, lecție după lecție trebuie să menținem această motivație de a studia. Desigur cea mai simplă modalitate este de a înlocui lecțiile cu vizionarea desenelor animate sau a serialelor în limba engleză. Dar scopul principal al lectiilor noastre este de a perfecționa capacitățile fiecărui copil. De aceea pe de o parte lecțiile au loc conform planului calendaristic, iar pe de altă parte fiecare profesor folosește metode și tehnici care stimulează eficiența și dorința de studii.

Vă prezentăm prioritățile sub formă de 3 aspecte:

  • Rezultate de zi cu zi;
  • Disponibilitatea materialelor didactice;
  • Placerea de a studia.

Rezultatul de zi cu zi. Să nu credeți că după cîteva lecții sau după o lună de studii copilul dvs va cunoaște perfect engleza. Un centru de studii de succes nu vă va promite acest lucru. O limbă straină se însușește treptat într-un termen rezonabil, însa perfecționarea acesteia poate continua pentru totdeauna. Rezultatul de zi cu zi este observat însuși de adolescent după fiecare lecție. El înțelege că cunoștințele care întocmai le-a primit pot fi ușor aplicate la vizionarea filmelor, în comunicare, citire și corespondența. Deci copilul dvs devine mai încrezut în sine și în cunoștințele pe care le-a obținut.

Disponibilitatea materialelor didactice. Tehnicile clasice de predare din licee și școli au lăsat doar amintiri neplăcute. Memorarea regulilor gramaticale, lexicului și caietele groase cu traduceri și transcripții. S-a demonstrat că e mult mai eficientă studierea prin metoda comunicativă, care este utilizată cu success în Centrul nostru. Această metodă nu doar sporește efectul studiilor dar și contribuie la personalitatea adolescentului. S-a observant ca adolescenții devin mai încrezuți și deschiși,capabili de a-și expune propriile opinii. Aceste aspecte creeaza o atmosferă prietenoasă în grupe. Componentele de bază le constituie manualele de limba engleză care sunt alese de metodiști și profesor pentru fiecare grupă aparte.Se consideră nu numai nivelul de studii, dar și vîrsta, competențele existente, caracteristicile psihologice,problemele întîmpinate în însușirea gramaticii.

Și în sfîrșit plăcerea de a studia. Adolescentul se află într-un mediu unde toți complicii săi învață engleza,sînt la același nivel, notele nu sunt dezvăluite dar expediate prin e-mail părinților. Nu e timp de relaxare fiindcă o sarcină înlocuiește alta. Și cît e de interesant de a sărbători precum Halloween sau Christmas, unde adolescenții pot participa la concursuri tematice sau creative și pot cunoaște persoane din străinătate. Tineriii noștri studenți se descurcă excelent cu programa școlară, participă la olimpiade și programe înternaționale.

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.